הנצחה

בלבנו תמיד לנצח נצחים

יציאת אירופה תש"ז

EXODUS 1947

נזכור את כולם

בני משפחותינו שהעפילו ארצה על אניית ההגנה

@2017 – Team to Commemorate the Legacy of the Hagana Ship “Exodus 1947” Immigrants

  • Facebook Social Icon