לוח המודעות של צוות שימור מורשת אקסודוס

לכל מי שיש תעודות מעפילים שחולקו ע"י מזכירות מחנות פפנדורף ואמסטו אנא סרקו ונוסיף אותם לאתר

@2017 – Team to Commemorate the Legacy of the Hagana Ship “Exodus 1947” Immigrants

  • Facebook Social Icon