רשימות המעפילים והילדים שנולדו בדרך 

שמות משפחה באות  "ב"

בחרו באות הראשונה של שם המשפחה

א  -  ב  - ג  - ד  - ה  -  ו  -  ז  -  ח  -  ט  -  י

כ  -  ל  - מ  -  נ  - ס  - ע  - פ  - צ  -  ק  -  ר

 

 ש  -  ת

בראון חסיה

בראון טיבור

בראון יוחנן (טובי)

בראון יצחק

בראון ירדנה

בראון נפתלי

בראענבוים לייב

ברבר חיים

ברגהולץ חנה

ברגהולץ פלה

ברגמן אסתר

ברגמן בינה 

ברגמן נחמה 

ברגמן נחמן 

ברגמן פול 

ברגמן פנחס 

ברגמן פרידה-פאניה (פישר עליזה)

ברגמן שמואל 

ברגנשטיין רוזה- שושנה 

ברגנשטיין רות

ברגנשטיין תמר

ברגר איבון

ברגר אריה

ברגר זהבה

ברגרום משה

ברד בלה 

ברד דבורה (זגורסקי)

ברדיגה

ברוד

ברודר שלמה

ברוט אניה (חנה) 

ברוט מאיר 

ברוט ציפורה (מנור)

ברוטניק משה

ברוייר צבי 

ברוכי שלומית

ברוכי שלומית

ברום-מונצי חנה מלכה 

ברום יהודה

ברום רפאל

ברומל פישל

ברומר יהודית (גרוס מינס) 

ברומר משה

ברון דני

ברון ונדרובסקה בלהה

ברוננגרבר פסח יחיאל 

ברונר משה

ברונשטיין מרדכי

ברונשטיין שבל-דוד

ברונשטיין שרה

ברוסטיק יוליה

ברוסטק משה

ברוקשטיין ק

ברזיק

בר חמה גילה

בר חמה חדוה

בר חמה שמעון

בריטר דוד

בריטר ינטה

בריטר יצחק 

בריטר מרים

בריטר ציפורה פיגה (קרנגל ציפורה)

ברייטברט פאל (בר ישראל) 

ברייר אביבה (אלבירה)

בריל גרישה-הארי

בריק זאב (ברק) 

בריק טובה

בריקס גניה

ברכהולץ חיים

ברכולץ חיים

ברכולץ משה

ברכולץ שבע 

ברכנר ברכה

ברכנר ישראל (בר-ניר)

ברכנר נתן

ברלינר הלינה (אורדר)

ברלינרמן שמואל

ברלמוטר יהודית 

ברמוס משה

ברמן שרה (קרל)

ברנד מרכוס

בר-נוי אסתר

ברנינגר אנגל

ברניר אשר

ברניר זהבה (ריבה גניה זהבה) 

ברנר נעמי (לביא)

ברנשטיין ויליאם

ברנשטיין פולה

ברעם יהודי

ברקוביץ אברהם

ברקוביץ אסתר

ברקוביץ בל

ברקוביץ חנוך

ברקוביץ יצחק

ברקוביץ לבנה

ברקוביץ מגדה

ברקוביץ נתן

ברקוביץ פאולה

ברקוביץ פצר 

ברקוביץ ציפורה

ברקוביץ קלרה

ברקוביץ שושנה

ברקוץ חיים

ברקפלד נתן

בש דוד

בש טובי

בש יהודה

בייר גרשון

בייר זלדה (זאוברמן)

בייר רייזל

בייר שושנה 

ביל מלכה 

בינשטוק לאה

בינשטוק מותק - מרדכי

בינשטיין פנינה

ביק יהודית

ביקלר חנה

בירן איז'ו (יצחק)

בירן הירש

בירן לאה

בירן קלמן

בירן רחל (קוזוך)

בירנבאום אריה

בירנבאום ברוניה (ריפינסקי)

בירנבאום יצחק

בירנבאום מלכה

בירנבאום מרים

בירנבוים בת שבע

בירנבוים חיים

בירנבוים יפה (נגלר)

בירנבוים יצחק

בירנבוים מאיר 

בירנבוים מוסיה

בירנבוים מרים

בירנבוים משה

בירנבוים עדינה

בירנבוים שבע

בירנבוים שרה

בכוטר דוד

בכוטר יצחק

בכוטר מרים

בכוטר נטה 

בכוטר צפורה

בכנר שמעון

בכר מנשה

בכרך רבקה (כ"ץ)

בלאגר פניה

בלה צימר

בלוטאן באר

בלוטאן פוליה

בלום אלה 

בלום אנה

בלום דוד

בלום פליציה (צלנר פילה) 

בלום קונרד

בלומברגר יעקב 

בלומן גניה

בלומנטל שמחה

בלומנפלד שעיו

בלומשטיין מיכלה

בלומשטיין פרל (פנינה קלמן)

בלומשטיין חיה (שוורצברג-בן חנוך)

בלונשטיין משה

בלטנר מרדכי

בלי ריבה

בלייכפלד פנינה

בלייר סידי

בלינדר אטל

בלינדר יוסף 

בלינדר פייגה (בליזובסקי ציפורה)

בלינדר פסיה (רוסק פנינה)

בליצר בנימין

בלישר סילבי

בלכר בתיה

בלנק יואל

בלנקנשטיין נעמי (פריפלד)

בלסבלג אברהם 

בלסבלג אילה 

בלסבלד פיניו

בלסון יצחק

בלפהיים בביס

בלקר רוזה

בן אמנון שלמה

בן דוד

בן זאב יחזקאל

בן חורין (אב)

בן חורין (אם)

בן חורין אברי

בן יצחק דוד

בן מאיר עדה

בן פורת יוסף

בן שלום אברהם 

בנדטוביץ פסח

בנדיל טומי 

בנדיקט יהודה

בנדק אברהם (בן שלום)

בנדק טובה

בנדק טומי

בניג אריה

בניוביץ יהודה

בנישו דוד

בנישו עדה

בנלולו

בנציון קוצי

בנק אליהו

בנק שלומו

בנקל זהבה

בנקל זלמן

בק אביבה

בק טוביה

בק נינה

בק סיני יהודה 

בקמן אלינה

בקר אהרון

בקר אסתר

בקר ז'ניה

בקר טובה

בקר לאה

בקר משה מישקה

בר-און יצחק

בר אילן שמואל

בר ישראל

בר סם

בר צבי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

באביליסנקה גרטרודה

באומל-פורמן פנינה (הר-טוב)

באקי רובי

באר יוסף

באר נחום

בארי שמואל

בביקר אסתר

בביקר בנימין

בביקר גניה

בביקר לאון 

בבציק יוסף

בהם דבי

בהם צבי

בובינסקה מינה

בובק ברנה (אלון)

בובק יהושע

בובק ישראל (בר-נוי) 

בובק מנחם (בר-נוי)

בוגיביץ דוד

בוגיביץ הניה (מרכוס)

בוגיביץ שרה

בודיק בונבוניקה (רכמילביץ ברכה)

בודניוק מיכל

בודנשטיין בלומה

בוהדנה פרוספר 

בוחבוט (מורה ממרוקו)

בוט הניה

בוט מרים מניה

בוטנר דוד

בוטרמן

בויכולטר עמנואל

בוימלי אשר

בוימלר אלי

בוימן בינה

בוימן לאה

בוימן צבי

בוימץ אשר

בוירסקי יעקב

בוך יהושע

בוכבינדר אירק

בוכבינדר זלמן

בוכבינדר צולי

בוכבנדר חיה

בוכוולטר עמנואל

בוכוולטר שמואל

בוכנר שמעון

בוכר

בולמן אידה

בולמן אליהו 

בולמן בצלאל

בולמן גבריאל (נבו)

בומשטיין אריה

בומשטיין מרדכי

בוסקילה רחל

בוסקילה שלמה

בוצ'אן דב (בר-ציון)

בוק חנה

בוקופצר יוחנן

בוקשטיין זאב

בוקשטיין צבי

בורגינוכט לאון (בורגן אריה)

בורגנוכט לי

בורגניכט לא

בורגר חנה

בורהולץ

בורוש משה

בורידה יצחק

בורכובר מרדכי

בורק זיגה-זיגי

בורק משה

בורק שושנה

בורקי אסתר

בורקי דוד

בורשטיין  סינה

בורשטיין אדית

בורשטיין דב

בורשטיין דני

בורשטיין יעקב

בורנשטיין לריין

בורשטין זינה

בוש דוד

בושביץ

בז'וסטק יוליה (מילר יפה)

בז'וסטק ליז

בז'וסטק נתן

בז'וסטק רבקה (איצקוביץ)

בז'וסטק ריב

בטינגר טוניה

בטינגר יהודה 

בטינגר יעקב

בטשי מאן

ביאלק טובה

ביאלק ציפורה

ביבר מיכאל

ביבר מ.

ביגלר עליון

בידנה טוביה

בידנה מינדל

ביומקה יעקב

ביור יוסף

ביטרמן גיטה

ביטרמן מוריס

ביין אסתר

ביין מיכאל

ביין מקס

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

@2017 – Team to Commemorate the Legacy of the Hagana Ship “Exodus 1947” Immigrants

  • Facebook Social Icon